Ortsangaben – przyimki miejsca

Wohin gehst du?/  Wo gest du hin?   (dokąd idziesz)

zu – do (osoby, pomieszczenia)

zu + Dativ

der – zu + dem = zum

das – zu + dem = zum

die – zu + der = zur

Bsp. Idę do osoby:

Ich gehe zu Peter. (idę do Piotra)

Ich gehe zu Anna. (idę do Ani)

Ich gehe zum Chef. (idę do szefa)

Ich gehe zur Chefin. (idę do szefowej)

Bsp. Idę do pomieszczenia

Ich gehe zum Büro. (idę do biura)

Ich gehe zur Arbeit. (idę do pracy)

Ich gehe zur Schule. (idę do szkoły)

Ich gehe zum Kino. (idę do kina)

Ich gehe zum Park. (idę do parku)

in – do (pomieszczenia)

in + Akkusativ

der – in den

die – in die

das – in+das = ins

Bsp.Ich gehe ins Büro. (die do biura)

Ich gehe in die Arbeit. (idę do pracy)

Ich gehe in die Schule. (idę do szkoły)

Ich gehe ins Kino. (idę do kina)

Ich gehe in den Park. (idę do parku)

W przypadku pomieszczeń/ objektów możliwe są dwie formy „zu“ lub „in“.

W przypadku osób możliwa jest tylko jedna forma – „zu”.

Uwaga odpowiadając na pytanie „dokąd idziesz” łączymy „in” z Akkusativ (patrz wyżej)

Wo bist du? (gdzie jesteś)

bei – u (osoby)

bei + Dativ

der – bei + dem = beim

das – bei + dem = beim

die – bei der

Bsp. Ich bin Peter. (jestem u Piotra)

Ich bin bei Anna. (jestem u Ani)

Ich bin beim Chef. (jestem u szefa)

Ich bin bei der Chefin. (jestem u szefowej)

in – w (w środku pomieszczenia/objektu)

in + Dativ

der – in + dem = im

das – in + dem = im

die – in der

Bsp. Ich bin im Büro. (jestem w biurze)

Ich bin in der Arbeit. (jestem w pracy)

Ich bin in der Schule. (jesem w szkole)

Ich bin im Kino. (jestem w kinie)

Ich bin im Park. (jestem w parku)

W odpowiedzi na pytanie: „gdzie jesteś?” w doniesieniu do pomieszczeń/obiektów, możliwa jest tylko jedna forma „in”, w odniesieniu do osób „bei”. Obydwie formy łączymy z Dativ (patrz wyżej)

Woher kommst du? (skąd przychodzisz?)

von – od (osoby)

von + Dativ

der/das – von + dem = vom

die – von der

Bsp. Ich komme von Peter. (przychodzę od Piotra)

Ich komme von Anna. (przychodzę od Ani)

Ich komme von dem Chef. (przychodzę od szefa)

Ich komme von der Chefin. (przychodzę od szefowej)

aus – z (pomieszczenia/ objektu)

aus + Dativ

der/das- aus dem

die – aus der

Bsp. Ich komme aus dem Büro. (przychodzę z biura)

Ich komme aus der Arbeit. (przychodzę z pracy)

Ich komme aus der Schule. (przychodzę ze szkoły)

Ich komme aus dem Kino. (przychodzę z kina)

Ich komme aus dem Park. (przychodzę z parku)

Übungen

 1. Was passt wo?

beim/ zur/ vom/ in der/ zum/ aus der

 1. Wohin geht Julia? a) ____ Bäckerei b)____ Chef
 2. Wo ist Julia? a)____ Bäckerei b)____ Chef
 3. Woher kommt Julia? a)____ Bäckerei b)____ Chef

Antworten

1a. zur, 1b.zum, 2a. in der, 2b. beim, 3a. aus der, 3b. vom

2. Welche Form ist richtig a oder b?

 1. Max braucht Geld. Er geht  a)zur Bank      b) von der Bank
 2. Es ist 18 Uhr. Chris kommt a)aus dem Büro  b) im Büro
 3. Lisa ist krank. Sie war heute a)in dem Arzt    b) beim  Arzt
 4. Klaus und Helga wollen einkaufen. Sie gehen a) aus dem Markt     b) zum Markt
 5. Nina war heute morgen sehr hungrig. So sie war a) im Restaurant     b)ins Restaurant
 6. Emma arbeitet heute a) im Krankenhaus     b)vom Krankenhaus
 7. Georg ist jetzt a) beim Kunden    b) vom Kunden
 8. Wann kommst du a) vom Arzt       b) aus dem Arzt
 9. Wir gehen gerade a) aus der Firma      b) zur Firma
 10.  Ihr kommt gerade a) beim Kino    b) aus dem Kino

Antworten

1.a, 2.a, 3.b, 4.b, 5.a, 6a, 7.a, 8.a, 9.b, 10.b

3. Wie lauten die Sätze auf Deutsch?

 1. Właśnie idziemy do klientki.
 2. On wraca o 16 od klienta.
 3. Klaus idzie o 8 do pracy.
 4. Dzieci wracają o 14 ze szkoły.
 5. Jutro idziemy do restauracji, a potem do kina.
 6. Mój pies zachorował, więc zabieram go do weterynarza.
 7. Jesteśmy u lekarza.
 8. Dlaczego idziecie do nauczyciela biologii?
 9.  Od 10 do 12 Lisa jest u klientki.
 10. Właśnie wracam z marketu.

Antworten:

 1. Wir gehenn gerade zur Kundin.
 2. Er kommt um 16 Uhr vom Kunden.
 3. Klaus geht um 8 Uhr zur Arbeit.
 4. Die Kinder kommen um 14 Uhr aus der Schule zurück.
 5. Morgen gehen wir ins/zum  Restaurant, und dann ins/ zum Kino.
 6. Mein Hund ist krank geworden, so ich hole ihn zum Tierarzt.
 7. Wir sind beim Arzt.
 8. Warum geht ihr zum Biolehrer?
 9. Von 10 bis 12 Uhr ist Lisa bei der Kundin.
 10. Ich komme gerade aus dem Supermarkt zurück.

No Comments Yet.

Leave a comment

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus