Jak zrozumieć umowę o pracę po niemiecku?

Wiadomym jest, że ze względu na sąsiedztwo Polski i Niemiec nasze kraje gospodarczo współpracowały, współpracują i będą nadal współpracować.

Podstawę każdej działalności gospodarczej stanowi prawo. Z tego względu, że choćby nawet udzielenie zlecenia ma znamiona prawnicze.

Niestety, a może na szczęście… prawo polskie i niemieckie znacznie się od siebie różnią. Na naszym blogu skupiamy uwagę na umiejętnościach językowych, nie zaś na wiedzy merytorycznej. Stąd też wpisy w tym zakresie głównie dotyczą kategorii : język niemiecki w prawie. Oprócz wielu terminów, idiomów, wyrażeń językowych typowych dla branży prawniczej, znajdziecie wśród naszych wpisów przydatne linki z poradami prawniczymi oraz przykładami pism.

Zaczynamy od popularnej formy dokumentu prawniczego na rynku pracy, czyli umowy o pracę:

„der Arbeitsvertrag”

W klasycznej umowie o pracę (niem. Der Arbeitsvertrag) gdzie nawiązuje się stosunek pracy (niem. Das Arbeitsverhӓltnis)pomiędzy pracodawcą (niem. Der Arbeitgeber) a pracobiorcą (niem. Der Arbeitnehmer) musi być określone stanowisko, czas i miejsce wykonywania pracy (niem. Zeitraum und Art  der Beschӓftigung).

Umowę można zawrzeć na czas określony, wówczas spotkamy się ze zdaniem:

Das Arbeitsverhӓltnis wird befristet abgeschlossen und endet am…….. (data zakończenia stosunku pracy), ohne dasss es einer Kündigung bedarf.

lub na czas nieokreślony:

Das Arbeitsverhӓltnis wird unbefristet abgeschlossen.

Ważnym zdaniem jest również to, w którym zawarta jest informacja o naszym stanowisku i dacie rozpoczęcia pracy:

Der/Die  Arbeitnehmer/in wird ab dem …. (data) als ….. (stanowisko) eingestellt.

Po tym zdaniu mogą pojawić się jeszcze dodatkowe informacje o naszych obowiązkach wynikających z zajmowanego stanowiska. UWAGA!!!! Warto dokładnie przeczytać 😉

W początkowych paragrafach pojawia się także informacja o miejscu wykonywania pracy:

Die Parteien vereinbaren als Arbeitsstelle …… (miejsce/ adres)

Die Arbeitszeit  - czas pracy

Die Arbeitszeit richter sich nach den betrieblichen Erfordernissen und beträgt mindestens 40 Stunden pro Woche. Die Arbeitseinsatz erfolgt in der Regel an 5 Tagen pro Woche. (Czas pracy wynika z potrzeb zakładu i wynosi co najmniej 40 godz. tygodniowo. Z reguły praca wykonywana jest 5 dni tygodniowo)

To klasyczne zdanie z którym spotkamy się przy organizacji naszego czasu pracy. Do tego zazwyczaj pojawiają się informacje uzupełniające odnośnie nadgodzin (niem. die Überstunden).

Kolejny ważny paragraf to wynagrodzenie (niem. Die Vergütung)

Nie będę podawała przykładowych zdań, ponieważ te zapisy oparte są  na paragrafach i uwarunkowane od wielu czynników.

Kolejne informacje odnośnie umowy o pracę (niem. Der Arbeitsvertrag) znajdziecie w następnym wpisie.

Podsumowując krótki słowniczek:

Der Arbeitsvertrag – umowa o pracę

Das Arbeitsverhӓltnis – stosunek pracy

Der Arbeitgeber – pracodawca

Der Arbeitnehmer – pracobiorca

Die Arbeitszeit – czas pracy

Die Arbeitsstelle – miejsce pracy

Zeitraum und Art  der Beschӓftigung – czas i miejsce wykonywania pracy

befristet – ograniczony czasowo

unbefriset – na czas nieokreślony

die Überstunden – nadgodziny

Die Vergütung – wynagrodzenie

 

Link ze wzorami umów:

http://www.offenbach.ihk.de/recht-und-steuern/mustervertraege-und-formulare/arbeitsvertrag/

No Comments Yet.

Leave a comment

Kursy niemieckiego dla wszystkich poziomów

Start kursów: początek każdego miesiąca

Zajęcia grupowe i indywidualne

Szczegóły: biuro.sprichdeutsch@wp.pl

Tel: 606 137 400

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus